Digital HR – 5 områden där det finns digitala möjligheter

Skrivet av Hannah Wigren publicerat 2019-07-30 08:00

Instanser som marknad, försäljning och ekonomi har i grunden förändrats i samband med digitaliseringens framtåg. Nu är det dags att HR agerar en central aktör för verksamheters digitaliseringsarbete samtidigt som de själva utnyttjar digitala möjligheter. Enligt en HR-undersökning som genomfördes av Göteborgs Universitet identifieras digitaliseringen som en kommande utmaning för HR. Men vad innebär det konkret att digitalisera områden som kopplas till HR?

Läs mer

Vår Customer Success Manager tipsar – framgångsfaktorer för HR

Skrivet av Hannah Wigren publicerat 2019-06-25 08:00

Winningtemps Customer Success Manager Matilda var en utav de första medarbetarna som anslöt till Winningtemp. Hon ser en avsevärd skillnad på hur HR arbetar nu i relation till när hon startade sin resa på Winningtemp för drygt två år sedan.

Läs mer

Wästbygg förbättrar företagskulturen i byggbranschen

Skrivet av Hannah Wigren publicerat 2019-06-11 07:44

Byggbranschen är en omtalad yrkesgren i Sverige när det kommer till företagskultur. Diskussionen präglas av frågor om likabehandling, jämställdhet och machonormer. Wästbygg, ett av Sveriges största bygg- och projektutvecklingsföretag, har tagit ett helhetsgrepp runt sin företagskultur och satsar nu på förbättring genom Winningtemp.

Läs mer

Skrota årliga utvecklingssamtal – inför regelbundna avstämningar

Skrivet av Hannah Wigren publicerat 2019-05-28 10:36

Utvecklingssamtal, medarbetarsamtal, feedbacksamtal – kärt barn har många namn. Syftet är dock detsamma oavsett benämning, att öka medarbetares motivation, prestation och välmående. De flesta håller nog med om att årliga utvecklingssamtal inte är den optimala metoden för att uppnå den effekten. Är det dags att skrota det årliga utvecklingssamtalet, och istället fokusera på regelbundna avstämningar?

Läs mer

Prenumerera på vår blogg

Visa alla blogginlägg